Tag Archives: Barhamo samaj

Photo of the Day: House of Pandit Shiv Narayan Edward Road

House of Pandit Shiv Narayan (1850-1929) founder of DEV SAMAJ, a religious and social reform society Edward Road, Lahore.

Shiv Kumar7

Shiv Kumar6

Shiv Kumar8

Shiv Kumar1

Shiv Kumar2

Shiv Kumar5

 

Photos and research via Maria Waseem @maaria_waseem